loader image

Consiliul de Administratie din data de 15.07.2020, a aprobat organizarea în condiții excepționale, în perioada 16-18 iulie 2020, a unei sesiuni extraordinare de reexaminare pentru studenții din anii terminali.

Cererea de reexaminare ( formular atașat) se transmite la secretariatul facultății și este însoțită de chitanța care atestă achitarea taxei ( 50 lei / disciplină). Prezentarea la examen se face după aprobarea cererii de către conducerea facultății, însoțită de chitanța care dovedește achitarea taxei de reexaminare.