loader image

În ziua de 29 iulie 2020, începând cu ora 13,00, va avea loc presusținerea publică (on line) a tezei de doctorat cu titlul “Cercetări teoretice și experimentale privind dinamica procesului de frezare a suprafețelor complexe pe mașini cu comandă numerică”

În ziua de 29 iulie 2020, începând cu ora 13,00, va avea loc presusținerea publică (on line) a tezei de doctorat cu titlul “Cercetări teoretice și experimentale privind dinamica procesului de frezare a suprafețelor complexe pe mașini cu comandă numerică”
elaborată de domnul Florin Chifan sub conducerea domnului prof. univ. dr. ing. Cătălin- Gabriel Dumitraș, la link-ul meet.google.com/xqc-bcrz-ubh.
Membrii comisiei de îndrumare sunt: prof.univ.dr.ing. Mihăiță Horodincă, conf.dr.ing. Irina Cozmâncă, conf.dr.ing. Cătălin Ungureanu.