loader image

IN ATENTIA STUDENȚILOR CU TAXĂ

Studenții menționați  mai jos, care nu-și achită taxa de școlarizare integral (Conform  Contractului de studii și  Procedurii de organizare a activității didactice pentru studiile universitare de licență- TUIASI.PO.DID.01,Art.24 al.4 și studiile universitare de masterat- TUIASI.PO.DID.02,  Art.25, al.4)  până la data de 1 iunie 2020,   nu vor  putea participa la sesiunea de examene și vor fi  propuși  pentru exmatriculare: