loader image

REGULI PRIVIND ÎNCASAREA ȘI EVIDENȚA TAXELOR ÎNCEPÂND CU DATA DE 11.05.2020

     

Pentru prezentarea la restanțe, studenții trebuie să achite taxa de reexaminare în cuantum de 50 lei / disciplină sau taxa de refacere a aplicațiilor (15 lei pe oră pentru laboratoare, seminarii, proiecte). Studenții cu taxă trebuie să aibă achitată integral taxa de școlarizare (conform contractului de studii, ultima rată se achită până la data de 01.06.2020). Aceste taxe se pot achita prin transfer bancar, prin intermediul Internet Banking, mandat poștal  etc., cu obligația transmiterii dovezii de plată a taxei la adresa secretariat.cmmi@tuiasi.ro cu cel puțin 5 zile înainte de susținerea examenelor sau de refacere a aplicațiilor . În acest sens, rugăm studenții să achite taxele printr-un singur transfer bancar, dacă este posibil.

        În subiectul e-mailului transmis (cu dovada de plată a taxei atașată), studenții vor preciza:Nume și prenume student / grupa, tipul taxei (taxă reexaminare / taxă refacere aplicații / taxa școlarizare) și disciplinele.

Date transfer bancar:

BENEFICIAR: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX

COD FISCAL: 4701606

OBIECTUL PLĂȚII (Detalii/Descriere/…): se va completa conform exemplelor următoare:

  • Pentru taxa de reexaminare: CMMI, Nume și prenume student GR.4…,REEX(RM1, RM2, MUPA,…….)
  • Pentru taxa de refacere a aplicațiilor: CMMI,Nume și prenume student, GR 4…, RA (RM1: 1L,1S;…….)
  • Pentru taxa de școlarizare: CMMI, Nume și prenume student,gr.4…,taxă școlarizare

     Secretariatul facultății va întocmi liste cu studenții care au achitat taxele de reexaminare / refacere aplicații pe discipline și le vor transmite prin e-mail cadrelor didactice.

     Pentru stabilirea numărului de aplicații care sunt necesare de refăcut și a programului de refacere online, studenții vor contacta cadrul didactic pe adresa instituțională (nume.prenume@academic.tuiasi.ro) utilizând adresa instituțională de student (nume.prenume@student.tuiasi.ro).

      Refacerea aplicațiilor se poate face până la data de 14.06.2020.

      Susținerea restanțelor din anii anteriori, de către studenții din anii IV licență și II master se poate face în perioada 1- 14 iunie 2020.

     Situațiile speciale vor fi analizate în ședința CF sau BCF pe baza cererilor primite.

Celelalte examene se susțin conform calendarului anului universitar aprobat de Senatul universității.