loader image

In atentia studentilor din anul III licenta si anul I master.

Conform Procedurii de finalizare a studiilor universitare de licență și disertație studenții își aleg temele pentru proiectul de diplomă / disertație în anul III (licență) și anul I (masterat).
In acest sens, studenții din anul III, studii universitare de licență, își vor
alege temele pentru proiectul de diplomă până la data de 28.05.2021.
Studenții din anul I masterat, trebuie să-și aleagă tema lucrării de
disertație pentru desfășurarea în bune condiții a activităților de la disciplínele Laborator de proiectare cercetare.
Deoarece un cadru didactic poate îndruma un număr limitat de studenți, după expirarea datei menționate, conducerea facultății va repartiza din oficiu studenții care nu si-au ales tema și îndrumătorul.