loader image

Presustinere Teza de Doctorat “Contribuții privind debitarea cu jet de apă a reperelor din biopolimeri”. Student doctorand: Ing. Daniel Marguță, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași. Data presusținerii publice: 06 iulie 2021, orele 10:00 Adresa: Sala de Consiliu a Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial, Bd. Mangeron nr. 59A, Et.1

Titlu teză de doctorat:
Contribuții privind debitarea cu jet de apă a reperelor din biopolimeri
Student doctorand: 
Ing. Daniel Marguță, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași  
Conducător de doctorat: 
Prof.univ.dr.ing.ec. Dumitru Nedelcu, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

Componența comisiei de îndrumare:
Prof.univ.dr.ing. Octavian Lupescu, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
Conf.dr.ing. Constantin Cărăușu, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
Sef lucrări dr.ing. Margareta Coteață, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
Data presusținerii publice: 06 iulie 2021, orele 10:00
Adresa: Sala de Consiliu a Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial, Bd.
Mangeron nr. 59A, Et.1