loader image

Presustinere Teza de Doctorat “Contributions regarding the coating of biodegradable materials with nanoparticles” Student doctorand: Ing. Justina-Georgiana Motaș, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași. Data presusținerii publice: 30 iunie 2021, orele 12:00 Adresa: Sala de Consiliu a Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial, Bd. Mangeron nr. 59A, Et.1

Titlu teză de doctorat:
Contributions regarding the coating of biodegradable materials with nanoparticles
Student doctorand: 
Ing. Justina-Georgiana Motaș, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași  
Conducător de doctorat: 
Prof.univ.dr.ing.ec. Dumitru Nedelcu, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
Componența comisiei de îndrumare:
Conf.dr.ing. Viorel Cohal, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
Conf.dr.ing. Constantin Cărăușu, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
Conf.dr.ing. Florin Negoescu, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
Data presusținerii publice: 30 iunie 2021, orele 12:00
Adresa: Sala de Consiliu a Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial, Bd.
Mangeron nr. 59A, Et.1