loader image

Presustinere Teza de Doctorat

În ziua de  6.05.2022, începând cu ora 12,00, va avea loc presusținerea publică a tezei de doctorat cu titlul “Cercetări privind optimizarea procesului de fabricație a rolelor de rulmenți” elaborată de domnul Mehmet Ihan sub conducerea domnului prof. univ. dr. ing. Cătălin-Gabriel Dumitraș, sala sedinte SPD 7S4-5 etaj 7.
Membrii comisiei de îndrumare sunt: prof.univ.dr.ing. Neculai Eugen Seghedin, prof.dr.ing. Mihăiță Horodincă, conf.dr.ing. Cătălin – Sorin Ungureanu.