loader image

Presusținere publică a tezei de doctorat

În ziua de 12 februarie 2020, începând cu ora 9,00, în sala TMF a Departamentului de Tehnologia Construcțiilor de Mașini, va avea loc presusținerea publică a tezei de doctorat cu titlul “Contribuții privind influența parametrilor tehnologici asupra tensiunilor remanente la fabricația inelelor de rulmenți” elaborată de domnul Iurea Pavel sub conducerea domnului prof. univ. dr. ing. Nedelcu Dumitru. Membrii comisiei de îndrumare sunt: prof.univ.dr.ing. Lupescu Octavian, conf.dr.ing. Cărăușu Constantin, conf.dr.ing. Cohal Viorel.