loader image

Sunt programate reexaminări în zilele de 15.09.2022 și 16.09.2022

Cererea de reexaminare ( formular atașat)  și dovada achitării taxei ( 50 lei /disciplină) se transmit la secretariatul facultății.

Taxele se pot achita online pe platforma:  https://taxe.tuiasi.ro/, sau cu cardul la casieria facultății. 

Prezentarea la examen se face după aprobarea cererii de către conducerea facultății, însoțită de dovada achitării taxei de reexaminare.

Termen pentru depunerea cererilor:  14.09.2022.