loader image

Sunt programate reexaminări în zilele de 20.09.2021 si 21.09.2021

Cererea de reexaminare ( formular atașat)  și dovada achitării taxei ( 50 lei /disciplină) se transmit la secretariatul facultății.

Taxele  se pot achita online  pe platforma  https://taxe.tuiasi.ro/

         Prezentarea la examen se face după aprobarea cererii de către conducerea facultății, însoțită de dovada achitării taxei de reexaminare.

Termen pentru depunerea cererilor:  17 septembrie 2021, ora 14,00.